2019-2020 10. Sınıf Din Kültürü 1. Dönem 1. Yazılı Soruları ve Cevapları (I)

0
4

2019-2020 EĞİTİM – ÖĞRETİM YILI ………….. MES. TEK. AND. LİS.

SORULAR

1- Kelime-i Şehadeti anlamıyla birlikte yazınız? (10 puan)

Kelime-i Şehadet: “Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulühü” demektir.

Anlamı: “Ben şehadet ederim ki, (Yani görmüş gibi bilirim ve bildiririm ki) Allah’tan başka ilah yoktur. Ve yine şehadet ederim ki, Muhammed aleyhisselam Onun kulu ve resulüdür.”

2- “Tevhid inancı” ne demektir ve Kur’an da hangi süre tevhidi anlatır yazınız? (10 puan)

3- Dinin tanımın yapınız kısaca dinin gönderiliş amacını açıklayınız? (10 puan)

Din: Allah’ın, insanlara Peygamberleri aracılığı ile gönderdiği ilahi kanundur. Bu kanun, akıl sahiplerini kendi istekleri ile dünyada ve ahirette huzura ve mutluluğa ulaştırır.

Dinin Amacı:

Din, bize yaratılışımızın amacını, Allah’a karşı yükümlü olduğumuz görevleri öğretir. İyi ile kötüyü, doğru ile yanlışı tanıtır ve iyiye ulaşmanın yollarını gösterir.

Din insanı ruhen yükseltir, ahlâken olgunlaştırır, fertlerin birbirlerinin haklarına saygılı olmalarını ister ve uyulması gereken hak ve görevleri belirler.

Kısaca; dinin amacı, insanı hem dünya hayatında, hem de ahirette mutluluğa kavuşturmaktır. Bize düşen görev ise dinin gösterdiği nurlu yolda yürüyerek bu mutluluğa ulaşmaktır.

4- Allah’ın yaratması ve yaşatması ne demektir kısaca açıklayınız? (10 puan)

Allah’ın her şeyi yaratması ne demektir?Yaratmak, bir maddeyi, bir enerjiyi yada bir kuralı, yokken onu var etmektir. Bu yaratma sadece Allah’a mahsus olup, evrendeki, yeryüzündeki, tabiattaki hey şeyi yaratan Allah’tır. Bu yaratma Allah’ın tekvin sıfatı ile izah edilmektedir. Bir mikroptan, yıldızlara kadar yer şeyin yaratıcısı O’dur.

Allah yaratmasında, serbesttir. Yaratmak O’na zor gelmez, dilediğini yok edebileceği gibi dilediğini de var edebilir.  “…Allah dilediğini yaratır. Bir işe hükmedince ona sadece “Ol” der o da oluverir” (Al-i İmran suresi, 47. ayette bu yaratma bu şekilde bildirilmiştir.

Allah her an sürekli yaratma sıfatını devam ettirmektedir. Yaratma için başka bir güce veya yardımcıya ihtiyaç duymaz. Yaratmasından dolayı başka bir güce karşı sorumlu değildir.

Yaratılanlar da başıboş ve serbest değillerdir.

5- Allah’ın, kendisini görüp gözettiğini bilmek, kendisine yakın olduğunu hissetmek insanın davranışlarını nasıl etkiler? (10 puan)

Allah’ı tanıyıp seversek, mutlu ve huzurlu oluruz Bu da Allah’ın bizi sevmesine neden olur Böylece içimiz rahatlar, huzur duyarız Yüce Allah Kur’an’da “Kalpler ancak Allah’ı anmakla huzur bulur” (Rad 28) buyurmaktadır

Allah’a olan sevgimizden dolayı insanları ve onun yarattığı bütün varlıkları severiz İnsanlar da bizi sever ve sayarlar

İçimizi dolduran Allah sevgisi, bizi daima güzel işler yapmaya yöneltir Allah’a inanan kişi kendisini sürekli görüp gözeten bir yüce yaratıcının bulunduğunu düşünür Yaptıklarından sorumlu olacağını ve bir gün hesap vereceğini düşünür Bu düşünce onu kötü şeylerden uzaklaştırır Kimsenin gönlünü kırmaz Herkese sevgiyle yaklaşır Kendisi için istediğini başkaları için de ister İyiliksever, dürüst, hoşgörülü, merhametli olur Sorumlulukların bilir, ona göre davranır Böyle duygu ve düşüncelere sahip olan insanları herkes sever Bu sevgi onlara huzur ve mutluluk verir

İnsan hayatında mutlu, neşeli, sevinçli anlar olduğu gibi, huzursuz anları da vardır İnsana bu mutluluğu Allah verdiği gibi, onu sıkıntıdan, üzüntüden kurtaracak yine Allah’tır Allah’a inanan kimse başına bir sıkıntı geldiğinde, bunlardan kendisini kurtaracak olanın Allah olduğunu bilir ve huzurlu olur Kendini yalnız hissetmez Hep güven duygusu içinde yaşar Allah Kur’an’da şöyle buyurmaktadır: ” Allah’a gönülden bağlanıp, ona karşı gelmekten sakınan kimseye Yüce Allah sıkıntıdan çekip kurtaracağı bir yol gösterir Ve onu hiç beklemediği yerden rızık ihsan eder Çünkü kim Allah’a güvenip ona gönülden bağlanırsa Yüce Allah ona yeterlidir”

 

6- Ahirete inancının bireye katkısını üç madde ile açıklayınız? (10 puan)

7- Kitaplara iman esasının bireye katkısını üç madde ile açıklayınız? (10 puan)

İmanın şartlarından üçüncüsü Allah’ın kitaplarına inanmaktır. Yüce Allah insanlara, peygamberleri aracılığıyla kitaplar göndermiştir. Bu kitaplarda Allah’ın emirleri ve yasakları bildirilmiş, dünya ve ahirette mutlu olmanın yolları gösterilmiş, insanların yapması gereken görevler öğretilmiştir.

8- İnsanın Allah (c.c.) ile iletişim kurma yollarını maddeler halinde yazarak açıklayınız? (10 puan)

1) Dua: Elbette insan dilediği her şeyi yapabilecek güce sahip değildir. O, zaman zaman üstesinden gelemeyeceği zorluk ve sıkıntılarla karşı karşıya kalabilir. 

2) İbadet: Dinimizde ibadete büyük bir önem verilir. İnsanın yaratılışının temel amacının Allah’a inanıp ibadet etmek olduğu belirtilir. Bu konuyla ilgili bir ayette şöyle buyrulur: “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabb’inize kulluk ediniz…” 

3) Tövbe: Tövbe; insanın hatalarından dolayı ya da işlediği bir günahtan ötürü pişmanlık hissetmesi ve bir daha aynı yanlışları tekrarlamamaya karar vermesi sonucunda Allah’tan bağışlanmasını istemesidir. Dinimizde tövbeye büyük bir önem verilir.

4) Kur’an Okuma: Yüce Allah tarafından gönderilen son İlahî kitap Kur’an-ı Kerim’dir. Kutsal kitabımız, Allah’ın bizlere yönelik emirlerini, yasaklarını ve öğütlerini içermektedir. 

9- İslam dinini öğrenmek ve karşılaştığımız problemleri çözmek için takip edeceğimiz yol nasıl olmalıdır? Açıklayınız. (20 puan)

CEVAP VER

Lütfen yorumunuzu giriniz!
Lütfen isminizi buraya giriniz