Ocak 22, 2022
Ana Sayfa » Blog » Gazlarda Kinetik Teori

Gazlarda Kinetik Teori

Gazların davranışını açıklayan teoriye kinetik teori denir. Kinetik teoriye göre,

 • Gaz molekülleri gelişigüzel ve sürekli hareket eder, birbirleriyle ve kap yüzeyiyle çarpışır. Bu çarpışmalar hızlı ve esnektir (Brown hareketi).
 • Gaz molekülleri arasındaki uzaklık gazın öz hacmine göre çok büyük olduğu için gazların öz hacmi ihmal edilir.
 • Gaz molekülleri arasındaki uzaklık oldukça fazladır. Bu nedenle gaz moleküllerinin birbirleriyle çarpışma anı dışında aralarında hiçbir zayıf etkileşim olmadığı varsayılır.
 • Gaz moleküllerinin kinetik enerjileri mutlak sıcaklıkla doğru orantılıdır. Bu nedenle aynı sıcaklıktaki gaz moleküllerinin ortalama kinetik enerjileri birbirine eşittir.
 • Kinetik enerjileri eşit olan gaz moleküllerinden molekül kütlesi küçük olanın hızı daha fazladır.
 • Bir gaz, kinetik teori varsayımlarına ne kadar yakın davranıyorsa ideal gaz olmaya da o kadar yakındır.

GRAHAM DİFÜZYON (YAYILMA) KANUNU

Gaz tanecikleri bulundukları ortama yayılırlar.

Aynı veya farklı koşullarda tüm gazlar birbirleri içerisinde yayılarak homojen karışımlar oluşturur.

NOT:

 • Aynı sıcaklıkta bulunan gazların kinetik enerjileri eşittir.
 • Bir gazın sıcaklığı artırıldığında kinetik enerjisi artar, dolayısıyla da yayılma hızı artar.
 • Molekül kütlesi küçük olan gazlar daha hızlı hareket eder.
 • Aynı koşullarda molekül kütlesi büyük olan bir gazın özkütlesi de büyük olacağından hızı özkütlesiyle ters orantılıdır.
 • Ayrıca hız ile zaman arasında ters orantı, yol arasında doğru orantı vardır.

Eşit sıcaklıkta farklı A ve B gazlarının taneciklerinin ortalama kinetik enerjilerinin eşitliği ve yayılma hızlarının karşılaştırılması: (Graham Difüzyon Kanunu)

Yayılma süreleri ve öz kütleleri de kapsayan tüm eşitlikler:

EFÜZYON:

Efüzyon sabit bir basınçta kapalı bir kaptaki gazın küçük bir delikten, kabın iç basıncı dış basınca eşit olana kadar dışarıya doğru yayılmasıdır.

Kaynak Site

İlgili Yazılar

Kimyasal Türler

admin

Sıvı Çözeltiler ve Çözünürlük

admin

Gazlar

admin

Yorum Ekle