Arapça-2 İşteYeni Kitabın İçeriği

Arapça-2 İşteYeni Kitabın İçeriği
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın


BÖLÜM 1 Arapçada Muda‘‘af

Fiiller
Giriş………………………………………………………. 3
Günlük Hayatımızda Arapça 1 ………………… 3
Bayram Ziyareti …………………………….. 3
Dilbilgisi: Arapçada Muda‘‘af Fiiller ………… 6
Muda‘‘af Fiillerin Mâzî Çekimi ………… 6
Muda‘‘af Fiillerin Muzâri Çekimi …….. 7
Muda‘‘af Fiilin Olumsuz Çekimi ………. 9
Muda‘‘af Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi …. 11
Muda‘‘af Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi …. 11
Muda‘‘af Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi …. 12
Muda‘‘af Fiilin Emr-i Gâib Çekimi …… 12
Muda‘‘af Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi ….. 13
Bugün Neler Yaptın? ……………………………… 15
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 16

BÖLÜM 2 Arapçada Mehmûz
Fiiller
Giriş………………………………………………………..  37
Günlük Hayatımızda Arapça 2 ………………… 37
Lokantada ……………………………………… 37
Kahvehanede …………………………………. 38
نَ ْأ ile Mastar Yapmak ……………………. 39
Dilbilgisi: Arapçada Mehmûz Fiiller ………… 40
Mehmûzu’l-fâ’nın Mâzî Çekimi ……….. 41
Mehmûzu’l-fâ’nın Muzâri Çekimi …… 41
Mehmûzu’l-lâm’ın Mâzî Çekimi ………. 42
Mehmûzu’l-lâm’ın Muzâri Çekimi ….. 43
Mehmûz Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi … 45
Mehmûz Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi ….. 45
Mehmûz Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi … 47
Mehmûz Fiilin Emr-i Gâib Çekimi ……. 48
Mehmûz Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi …. 48
Bugün Ne Yiyoruz? ………………………………… 51
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 5

BÖLÜM 3 Arapçada Misâl
Fiiller
Giriş………………………………………………………. 71
Günlük Hayatımızda Arapça 3 ………………… 71
Trafik İşaretleri ……………………………… 71
Otopark …………………………………………. 72
Dilbilgisi: Arapçada Misâl Fiiller ……………… 73
Misâl-i Vâvî’nin Mâzî Çekimi …………… 73
Misâl-i Vâvînin Muzâri Çekimi ……….. 74
Misâl Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi ………. 76
Misâl Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi ……….. 76
Misâl Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi ……… 76
Misâl Fiilin Emr-i Gâib Çekimi …………. 77
Misâl Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi ………. 77
Arapçada Gelecek Zaman ………………………. 79
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 81

BÖLÜM 4 Arapçada Ecvef
Fiiller
Giriş………………………………………………………. 107
Günlük Hayatımızda Arapça 4 ……………….. 107
Ramazan Ayı ………………………………….. 107
Neden Geç Kaldın? …………………………. 108
Dilbilgisi: Arapçada Ecvef Fiiller …………….. 109
Ecvef Fiilin Mâzî Çekimi …………………. 110
Ecvef Fiilin Muzâri Çekimi ……………… 111
Ecvef Fiillerde Emir ve
Nehiy Çekimi …………………………………………. 114
Ecvef Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi ……….. 114
Ecvef Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi ……… 115
Ecvef Fiilin Emr-i Gâib Çekimi ………… 115
Ecvef Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi ………. 115
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 118

BÖLÜM 5 Arapçada Nâkıs
Fiiller
Giriş……………………………………………………….. 137
Günlük Hayatımızda Arapça 5 ………………… 137
Müze Nerede? ……………………………….. 137
Tatili Nerede Geçirdin? ………………….. 138
Dilbilgisi: Arapçada Nâkıs Fiiller ……………. 139
Nâkıs Fiilin Mâzî Çekimi …………………. 139
Nâkıs Fiilin Muzâri Çekimi ……………… 141
Nâkıs Fiillerde Emir ve Nehiy Çekimi ………. 144
Nâkıs Fiilin Emr-i Hâzır Çekimi ……….. 144
Nâkıs Fiilin Nehy-i Hâzır Çekimi ……… 145
Nâkıs Fiilin Emr-i Gâib Çekimi ………… 145
Nâkıs Fiilin Nehy-i Gâib Çekimi ………. 145
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 148

BÖLÜM 6 Kâne ve Grubu
Giriş……………………………………………………….. 169
Günlük Hayatımızda Arapça 6 ……………….. 169
Peygamberimiz Hz. Muhammet
(S.A.V.) ………………………………………….. 169
Dilbilgisi: Kâne ve Grubu ……………………….. 171
Leyse ve İsim Cümlesinin Olumsuzu ……….. 175
Geniş Zamanın Hikâyesi-Şimdiki
Zamanın Hikâyesi ………………………………….. 178
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 179

BÖLÜM 7 İnne ve Grubu
Giriş……………………………………………………….. 197
Günlük Hayatımızda Arapça 7…………………. 197
Üniversite Kütüphanesinde …………….. 197
Dilbilgisi: İnne ve Grubu …………………………. 199
Arapçada Kalıp İfadeler…………………………… 205

BÖLÜM 8 Arapçada Sulâsî
Mezîd Fiiller-I
Giriş……………………………………………………….. 223
Günlük Hayatımızda Arapça 8 ……………….. 223
Hatice İçin Mutlu Bir Gün ………………. 223
Dilbilgisi: Arapçada Sulâsî Mezîd
Fiiller …………………………………………………….. 225
İsm-İ Tafdîl ……………………………………………. 232
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 236

BÖLÜM 9 Arapçada Sulâsî
Mezîd Fiiller-II
Giriş……………………………………………………….. 255
Günlük Hayatımızda Arapça 9 ………………… 255
Sevindirici Bir Haber……………………….. 255
Dilbilgisi: Sulâsî Mezîd Fiil Kalıpları
(İki ve Üç Harf Eklenenler) …………………….. 257
Sulâsî Fiile İki Harf Eklenerek
Elde Edilen Mezîd Fiil Kalıpları ……….. 257
Sulâsî Fiile Üç Harf Ekleyerek
Elde Edilen Mezîd Fiil Kalıpları ……….. 263
Sulâsî Mezîd Fiillerin Mâzî,
Muzâri ve Emr-i Hazır Çekimi …………. 265
Sulâsî Mezîd Fiillerin Üçlü
Kökünü Bulma ……………………………….. 266
Arapçada Kalıp İfadeler…………………………… 270

BÖLÜM 10
Sulâsî Mucerred ve
Sulâsî Mezîd Fiillerde
İsm-i Fâ‘il ve İsm-i
Mef‘ûl
Giriş………………………………………………………. 291
Günlük Hayatımızda Arapça 10 ………………. 291
Giyim Mağazasında ………………………… 291
Dilbilgisi: Sulâsî Mucerred Fiillerden İsm-i
Fâ‘il ve İsm-i Mef‘ûl Türetmek ………………. 294
İsm-i Fâ‘il ……………………………………….. 294
İsm-i Mef‘ûl …………………………………… 295
Sulâsî Mezîd Fiillerden İsm-i Fâ‘il ve İsm-i
Mef‘ûl Türetmek ……………………………………. 297
Arapçada Harf-i Cer ile Kullanılan Bazı Filler … 298
Arapçada Kalıp İfadeler ………………………….. 302

ÖNEMLİ DUYURU : YENİ KATAP SİTEMİZE PDF OLARAK YÜKLENECEKTİR..

SİTEMİZE ABONE OLMAYI UNUTMAYINIZ..

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »