PROTEİNLER

PROTEİNLER
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın

PROTEİNLER

Özellikleri

 • N(Aminoasit)’in dehidrasyonu ile birleşmeleri ile oluşur.
 • Yapımında minimum 1 çeşit aminoasit bulunur.
 • Yapımında en oldukca 20 çeşit aminoasit bulunur.
 • Sentezlerinde n-1 kadar H2O açığa çıkar.
 • Hücrede ribozom larda sentezlenir.
 • Hücrelerde kullanılan karakter çeşidi kadar protein bulunur.
 • Hidrolizinde n-1 kadar H2O açığa çıkar.
 • Yapısında n-1 kadar peptid bağları bulunur.
 • Globülar (küresel) proteinler enzimler ve hormonlar suda çözünür. Lifli proteinler hücre zarı kes ve derideki yapısal proteinler suda çözünmez.
 • Biuret çözeltisi ile mor renk , nitrik asit ile sari renk verirler.
 • Hücre zarından geçemezler.
 • Kan ve doku sıvısında bulunurlar.
 • Her canlının proteini kendine özgüdür. Sadece canlılarda kullanılan ortak proteinlerde vardır. ÖRN : Solunum enzimleri
 • Benzer proteinlerde amino asitlerin sayısı , dizilişi , sırası ve tekrarlanışı aynıdır. Değişik proteinlerde farklıdır.
 • Yapısında peptid , hidrojen bağları ve disülfit bağları vardır.

Amino Asitler

 • Suda çözünürler.
 • Hücre zarından geçerler.
 • Sindirim enzimlerinden etkilenmezler.
 • Tüm amino asitlerde değişen bir tek köktencilik gruptur.
 • A.asitlerin amino grubu asit, karboksil grubu baz özelliktedir. Bundan dolayı 7-Güçlü asitler karşısında baz, güçlü bazlar karşısında asit şeklinde davranır.
 • Kanda ve doku sıvısında bulunurlar.
 • Peptid bağları :A.asitlarin amino grubu ile karboksil grupları içinde kurulur.

Molekül er yapıları:

Proteinlerde çeşitlilik

 • Amino asit sayısı.
 • Amino asitlerin çeşidi .
 • Amino asitlerin dizilişi.
 • Amino asitlerin tekrarlanışı.
 • Amino asitlerin birbirlerine oranı.

Denaturasyon 
Proteinler DNA’daki kalıtsal şifreye nazaran sentezlenir. Bu gizyazı proteinin amino asitlerinin sayısı , sıralanışı dizilişi ve tekrarlanışını belirler. Amino asitlerin birinin sayısı sırası değişirse değişik proteinler ortaya çıkar. Kalıtsal bilgideki değişmeler proteinlerde değişmeye neden olur.Proteinlerin ilk sentezlendiklerinde haiz oldukları primer yapı fonksiyonel değildir.Primer yapıdan oluşan zayıf hidrojen bağları ve disülfit ile protein boyut kazanarak fonksiyonel olan sekonder , tersiyer ve kuaterner yapılar oluşur.Zayıf hidrojen bağlarının yüksek ısı , asit , yüksek tazyik şeklinde etkilerle bozulmasına dolayısı ile fonksiyonun kaybedilmesine niçin olur. Bu yapının bozulması vakasına denaturasyon adı verilir.

Görevleri

 • Yapısal görevi : Hücre zarı , organel , kas hücrelerinde aktin miyozin flamentleri şeklinde yapıları oluşturur.
 • Enzim görevi : Biyokimyasal reaksiyonları katalizler.
 • Taşıma görevi : Hemoglobin vücutta O2 ve CO taşır.
 • Tanıma görevi : Hücre zarındaki hususi proteinler moleküllerin tanınıp hücreye alınmasında rol oynar.
 • Hormonal vazife : Hormonların yapısını oluşturarak vücutta yaşamsal olayların düzenlenmesinde rol oynar.
 • Müdafa görevi : Antikorlar halinde vücudun savunmasında rol alır.
 • Enerji deposu : Gereksinim duyulduğunda enerji deposu olarakta kullanılır.
 • Osmotik basıncın korunmasında : Kanda bulunan proteinler kan ile doku sıvısı içinde osmotik basıncın ayarlanmasını sağlayarak madde alış verişinde rol oynar.
 • Dokularda fonksiyonel yapı olarak : Kaslarda aktin ve miyozin , bağ dokusunda fibroblastların oluşturduğu lifler , sinir dokusunda nöronlar.
 • Akseptör olarak : Klorofil ve ışık akseptörleri .
 • Koruma : Yılan zehiri şeklinde.

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »