Milli Edebiyat Döneminde Hikaye (Öykü) hakkında bilgi

Milli Edebiyat Döneminde Hikaye (Öykü) hakkında bilgi
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın

Tanzimat’la edebiyatımıza giren hikâye, bu dönemde olgunluğa ulaşmıştır. Millî Edebiyat 1911’de
Ömer Seyfettin ve arkadaşlarının Selanik’te çıkardıkları Genç Kalemler dergisiyle başlayıp 1923’te Cumhuriyet’in
kurulmasına kadar devam etmiştir. Bu dönem edebiyatının temelinde Türk dilinin sadeleştirilmesi
çalışmaları yatar. Bu dönemde yazılan hikâyelerin en belirgin özelliği hikâyelerde sade bir dil
kullanılmasıdır. Ömer Seyfettin,”Yeni Lisan” makalesinde millî edebiyatın millî dille oluşabileceğini savunmuştur
ve hikâyelerinde sade bir dil kullanmıştır.

Millî Edebiyat sanatçıları, hikâyelerde genellikle toplumsal temaları işlemişlerdir. Osmanlıcılık,
Türkçülük, Batıcılık akımları temaların belirlenmesinde ana etken olmuştur. Sanatçılar eserlerini bu
akımların ışığı altında oluşturmuşlardır.

Anadolu insanının yaşam koşulları, savaş yıllarında çekilen sıkıntılar, bağımsızlık, yanlış Batılılaşma,
geçmişteki kahramanlıklar, vatan sevgisi tema olarak işlenmiştir.

Bu dönem sanatçıları Osmanlının en zor dönemlerinde yaşamış, pek çok savaş görmüş kişilerdir.
Sanatçıların çoğu İstanbul dışına çıkmış, gerek Balkanlar’da gerekse Anadolu’nun farklı yerlerinde bulunmuşlardır.
Halkla iç içe olan sanatçılar, Anadolu’yu ve Anadolu insanını gözlemlemişler, tanımışlardır
ve eserlerinde bu gözlemlerini yansıtmışlardır. Bu sanatçıların ürünleri, millî bilincin oluşturulmasında
önemli katkı sağlamıştır.

Bu dönem hikâyecileri gözlemlerini gerçekçi bir bakış açısıyla yansıtmışlar, realist bir tutum sergilemişlerdir.
Gözlemle birlikte gelen tasvir, hikâyelerde kusursuzca uygulanmıştır. Hikâyeler teknik olgunluğa
erişmeye başlamış; olay, zaman, mekân, kişi ve anlatım bir bütünlük içerisinde verilmiştir.

Millî Edebiyat Dönemi sanatçıları hikâyelerini “Maupassant (Olay Hikayeciliği)” tekniğine göre yazmışlar
ve kendilerinden sonraki hikâyecilere bu konuda örnek olmuşlardır.

Millî Edebiyat Dönemi’nin başlıca hikâye yazarları: Ömer Seyfettin, Refik Halit Karay, Halide Edip Adıvar, Yakup Kadri Karaosmanoğlu’dur.

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »