Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır, dilsiz harita üzerinde gösterin

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır, dilsiz harita üzerinde gösterin
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın

[ad_1]

Hunlar, Kök Türkler ve Uygurlar dışında varlığını sürdüren Türk devlet ve toplulukları nerelerde yaşamışlardır, dilsiz harita üzerinde gösteriniz

Türkler, ana yurtları olan Orta Asya’dan koptuktan sonra Anadolu başta olmak üzere bir çok farklı bölgeye yayılmışlardır. Türklerin ana yurtları Güney’de Hindikuş Dağları, Doğu’da Iran platosu, Kuzey’de ise Güney Rusya bölgesine kadar uzanan büyük bir coğrafya idi.Bu bölgede Bozkır tarzı hayat sürülmekteydi. Bir çok Türk uygarlığı Orta Asya’dan Doğu, Batı, Kuzey ve Güneye göç etmişlerdir. Hun, Kök Türk, Uygur dışında Avrasya’da yaşayan bir çok Türk toplumu yerleşik hayata geçmiş ve tarım ile uğraşmaya başlamışlardır.

Tarihte Türkler Orta Asya coğrafyasında varlıklarını sürdürmüşlerdir. Orta Asya’da uzun yıllar hakimiyet kuran Türkler Çinlilerle mücadele halinde bulunmuşlardır. Moğol istilaları sonucunda her yöne göç etmeye başlamışlardır. Batıya doğru hareket ederek İran platosu, Anadolu, Hindikuş Dağları üzerine doğru gelmişlerdir.

11. yüzyıl sonlarına doğru Rusya bölgesinde, Kafkasya’da, İran Platosu üzerinde ve Anadolu coğrafyasında Avrasya topraklarında yeni devletler kurmaya başlamışlardır. Türklerin en iyi yaptığı şey devlet kurmak ve organize etmektir. Türkler tarih boyunca Orta Asya coğrafyasında yaşamışlar en fazla Avrupa içlerine kadar ilerlemişlerdir. Asya ve Avrupa kıtası üzerinde tahakküm kurmuşlardır.

[ad_2]

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »