Mayıs 27, 2022
Türkçe Dersi

4. Sınıf Hece Bilgisi Konu Anlatımı

İlkokul 4. sınıf, Türkçe dersi hece bilgisi ve satır sonuna sığmayan kelimeler konu anlatımlarını bu sayfada bulabilir ve inceleyebilirsiniz.

HECE BİLGİSİ

Hecedir benim adım,
Bir çırpıda çıkar adım,
En uzun dört harfliyim,
En kısa bir harfliyim.

Hece nedir?

Ağzımızdan tek seferde çıkan ses ya da ses topluluğuna hece denir.

Hecelerin Özellikleri

1. Ünlü/sesli harflerin her biri bir hecedir.

Örnek:

A – ta – türk E – dir – ne i – zin o – rak ö – ne – ri ü – zün – tü

2. Her hecede mutlaka ve yalnızca bir tane ünlü harf bulunur.

Örnek:

1 Harfli Heceler 2 Harfli Heceler 3 Harfli Heceler 4 Harfli Heceler
i il dil tank
o on yön dert

3. Sessiz harfler tek başlarına hece oluşturamazlar.

Örnek:

p hece değil,

pe hece

4. Bir kelimedeki hece sayısı, o kelimedeki ünlü sayısına eşittir. O yüzden hece sayısını bulmak için kelimelerdeki ünlü sayısını sayarız.

Örnek:

Kelimeler Ünlüleri Heceleri Hece Sayısı
el e el 1 hece
vagon a – o va – gon 2 hece
sinema i – e – a si – ne – ma 3 hece
açıklama a – ı – a – a a – çık – la – ma 4 hece
unutmayalım u – u – a – a – ı u – nut – ma – ya – lım 5 hece

5. Birleşik kelimeler hecelenirken tek bir sözcük gibi okunarak hecelere ayrılır.

Örnek:

kızılay kı – zı – lay

hanımeli ha – nı – me – li

Satır Sonuna Sığmayan Kelimeleri Ayırma

Satır sonuna sığmayan kelimeler kısa çizgi ile “-” ile hecelerine bölünür. Kelimenin devamı alt satıra yazılır.

uy-
gulama
uygu-
lama
uygula-
ma

Satır sonuna sığmayan sözcükler bölünürken satır sonunda veya satır başında tek harf bırakılmaz.

Yanlış       Doğru       Yanlış       Doğru      
a-
kıllı
akıl-
a-
çıklama
açık-
lama

Hece bilgisi konusunu pekiştirelim.

Kaynak Site

İlgili Yazılar

1. Sınıf Büyük Harflerin Kullanımı Konu Anlatımı

admin

4. Sınıf Ses Bilgisi Konu Anlatımı

admin

1. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

admin

Yorum Ekle