Mayıs 27, 2022
Türkçe Dersi

5. Sınıf Kök ve Yapım Ekleri Konu Anlatımı


Bir sözcükteki ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı en küçük parçaya kök denir. Sözcüğün

kökü, sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili olmalıdır. İsim kökü, fiil kökü, ekler, çekim ekleri, yapım ekleri.5. Sınıf Kök ve Yapım Ekleri Konu Anlatımı, Kök ve Yapım Ekleri Konu Anlatımı, 5. Sınıf  Türkçe, 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı

Kök ve Yapım Ekleri

Kök

Bir sözcükteki ekler atıldıktan sonra kalan anlamlı en küçük parçaya kök denir. Sözcüğün kökü, sözcüğün tamamıyla anlamca ilişkili olmalıdır.

Örnek:

elma   ağaç   kök   masa

Bu kelimeler kök halindedir.

İsim (Ad) Kökü

Bir varlığı, duyguyu ve kavramı belirten köklerdir. Bu köklerin sonuna ” -mak / -mek” mastar ekleri
getirilemez

Örnek:

elma-mek   ya da yaprak-mak

diyemeyiz.

Fiil (Eylem) Kökü

İş, oluş, hareket bildiren köklerdir. Bu kökler ” – mak / mek” mastar eklerini alabilir

Örnek:

Geliyorum kelimesinin kökü gel- olduğuna göre bu köke -mak/mek eki getirebiliriz.

Gel-mek

Örnek:

Yatarken kelimesinin kökü yat- göre bu köke -mak/mek eki getirebiliriz.

Yat-mak

Ayrıca ekler yapım ve çekim ekleri olmak üzere ikiye ayrılır.

Ekler

Yapım Ekleri 

Eklendiği sözcüğün anlamını değiştiren, onlardan yeni sözcükler türeten eklere yapım eki denir.

Başlıca yapım ekleri

-cı
-lık       kitap-lık
-lı         can-lı
-gi        çal-gı
-iş        al-ış ver-iş
-dır      yaz-dır
-i…       bil-i-rsin

Çekim Ekleri

Eklendiği kelimenin anlamında ve türünde değişiklik yapmayan, onun diğer sözcüklerle bağını
kuran, cümledeki görevini belirleyen eklere çekim ekleri denir.

Fotoğraf  –  ınız
i. kökü          ç.eki

Al      –    acak   –  sın
i. kökü  ç.eki       ç.eki

Yıka     –         – m
i. kökü    ç.eki     ç.eki

Kol     –    um    –    dan
i. kökü    ç.eki      ç.eki

Kaynak Site

İlgili Yazılar

1. Sınıf Büyük Harflerin Kullanımı Konu Anlatımı

admin

5. Sınıf Ünsüz(Sessiz) Harfler Konu Anlatımı

admin

5. Sınıf Noktalama İşaretleri Konu Anlatımı

admin

Yorum Ekle