Kimya Nedir?

Kimya Nedir?
Yazıyı beğendiyseniz lütfen Paylaşın

Kimya Nedir?

Merhaba Sevgili arkadaşlar 9.Sınıfın ilk konusu olan Kimya biliminin Alt konusu olan Kimya Nedir konusuna değinecez.Simyadan Simyaya Geçiş süreci ve simyadan kimyaya aktarılan bilgileri bu ders notlarından sizlere aktarmaya çalışacağım.

Maddeleri ve onların görsel biçimlerini incelemenin iki yolu vardır.Bunlardan biri Felsefi kurgulamalar için tanımlayabileceğimiz simya, diğeri ise Modern kimya dır.

SİMYA:  Simya bir bilim değildir. Çünkü Deneysel değildir ve bilimsel bilgi birikimi yoktur.

Şimdi Simyanın özelliklerine bakalım.Simyacılar nasıl çalışmışlardır,ne için uğraş sarfetmişlerdir?amaçları nelerdir?

Unutmadan şunuda belirtelim Simya’nın Bir diğer adı Alşimi, Simya ile uğraşanlara ise Alşimist denir.

 Simya ile ilgili özellikler;

* Simya bir bilim dalı değildir.
* Sadece deneme-yanılma yolu ile çalışırlar.
* Çalışmalar teorik bir temele dayanmaz.
* Sistematik bilgiler içermez.
* Bilgi birikimi oluşmamıştır.

Hedefleri; Simyacıların amacı; Sonsuz zenginliğe ulaşmak ve ölümsüzlük iksirini bulmaktır.

* Ölümsüzlük iksirini keşfetmek,
* Sonsuz zenginliğe ulaşmak.

Şimdi Sıra Keşiflerde…Antik Çağda simyacıların kullandıkları Aletler ve bulguları başlıca  aşağıda sıralanmıştır.

Antik Çağda Simya

•Eski uygarlıkların insanları kimyayla ilk kez ateşi kullanmayı öğrendikten sonra tanıştılar.

• Ateşi kontrol etmeyi başardıktan sonra yemeklerini pişirmeye ve çanak çömlek üretmek için kili fırınlamaya başladılar.

• İnsanın malzemelere yönelik doğal merakı, deneylerin yolunu açtı ve metal elde etmek için maden cevherleri eritildi.

• İnsanlar toplu yaşama yöneldikçe, belli maddelerin özel amaçlar için kullanılabileceği keşfedildi.

• Bira ve şarap üretiminde mayalar kullanıldı ve yiyecekler tuzlanarak ya da tütsülenerek saklandı.

• Bitki özleriyle kumaşlar boyandı, ağaç kabukları ile deriler sepilendi, pigment ve boyar maddelerden kozmetik ürünler elde edildi.

• Başlangıçta boncukları ya da çanak çömleği sırlamakta kullanılan cama, MÖ.100 yılına gelinirken üflenerek şekil verilmeye başlandı.

• Eski Mısırlılar, ölülerini kimyasal karışımlar kullanarak mumyaladılar.

• Çinlilerin ise kimyasal maddelerin kullanıldığı el sanatlarına ilişkin uzun bir geçmişi vardır.

• En eski endüstriyel plastik madde olan vernik, MÖ.1300 yılından önce Çin’de organize bir endüstride kullanılmaktaydı.

• Kâğıt ve barut da Çinlilerin buluşudur.

Eski Çağda Keşfedilen 

İslam Dünyasının ünlü Simyacıları ve yaşamları hakkında bilgi almak için isimlerini tıklayın.

İslam Dünyasında Simya:

[tabs type=”horizontal”] [tabs_head] [tab_title] Cabir Bin Hayyan[/tab_title] [tab_title]Zekeriya El Razi[/tab_title] [tab_title] İbni Sina [/tab_title] [/tabs_head] [tab]  (721 – 805) İlk defa modern deney araçlarına benzeyen araçları keşfetmiştir. Destilasyon ve kristalizasyon yöntemlerini bulmuştur. Altını çözen “kral suyu”nu keşfetmiştir. Bu keşiflerinden dolayı “kimyanın babası” adı verilmiştir. [/tab] [tab] (864 – 925) Maddeci ve akılcı düşüncelere dayanarak, Cabir’in gizemci düşüncelerine karşı çıkmıştır. Maddenin atomlar ve boşluklardan oluştuğu görüşüne dayanarak, uzayda atomlar ne kadar sıkışık kümelenirse, oluşturdukları maddenin de o kadar yoğun olacağını, hava, su ve toprak örnekleriyle ortaya koymuştur.[/tab] [tab] (980 – 1037) Kitab el – şifa adlı eseri ile kimyasal dönüşümlerle ilgili fikirlerini yazmıştır. Tıp Kanunu adlı büyük eseri ile de yıllarca tıp bilimine ışık tutmuştur.[/tab] [/tabs]

Dört Öge Kuramı :

Sicilyalı Empedokles, dört öge kuramını ilk ortaya atan düşünürdür. Su – Ateş – Hava – Toprak. Empedokles’e göre canlılık, canlının katı kısımlarını oluşturan toprak, sıvı kısımlarını oluşturan su, solumayı sağlayan hava ve canlılığın özü olan ruhu oluşturan ateşten oluşuyordu. Empedokles’in dört elementinden esinlenen Aristo’ya göre, ikişer ikişer karşılıklı olarak birbirinin zıttı olan dört özellik (sıcak, soğuk, ıslak ve kuru) ile bu dört elementi birleştirmiştir.

 

Peki Bu şema soru olarak karşımıza çıkarsa ne yapmamız lazım?

Sıcak ve Nemli özelliklerinin arasında kalan hava olduğu için Havanın özellikleri Sıca ve Nemlidir.

Nemli ve Soğuk özelliklerinin arasında kalan su olduğu için Suyun özellikleri soğuk ve Nemlidir.

Kuru ve Soğuk özelliklerinin arasında kalan Toprak olduğu için Toprağın özellikleri kuru ve soğuktur.

Sıcak ve Kuru özelliklerinin arasında kalan Ateş olduğu için Ateşin özellikleri Sıcak ve Kurudur.

Simyadan Kimyaya Geçiş:

Simya, teorik temelleri olmayan, deneme – yanılmaya dayanan çalışmaları içerdiği ve sistematik bilgi birikimi sağlamadığı için bilim değildir

Not:Kimyayı simyadan ayıran en önemli özellik kimyanın ölçmeye dayalı olmasıdır.

Simya ile Kimyayı karşılaştırırsak aşağıdaki gibi bir sonuç çıkar.

SimyaKimya
-Değersiz madenleri altına çevirmeyi, bütün hastalıkları iyileştirmeyi ve hayatı sonsuz biçimde uzatacak ölümsüzlük iksirine ulaşmayı amaçlar.-Kimyasal değişimlerin mekanizmalarını aydınlatarak insanlığın hizmetine sunmayı amaçlar.
-Bilim değildir.-Bilimdir.
-Teorik temelleri olmayıp deneme – yanılmaya dayalı çalışmalar içerir.-Teorik temelleri olup bilimsel çalışma yöntemlerine dayalı çalışmalar içerir.
-Sistematik bilgi birikimi yoktur-Sistematik bilgi birikimi vardır.

Not:

-Simya çağı, element için yeni bir tanı geliştiren Robert Boyle (1627 – 1691) ile sona ermiştir. Boyle’un 17. yüzyılın ikinci yarısında verdiği element tanımı modern kimyanın başlangıcı sayılır.
-19. ve 20. yüzyılda kimya bilimi önceki dönemlere göre oldukça büyük bir gelişme göstermiştir. Kimya bilimi de birçok bilimde olduğu gibi birçok kişinin katkısıyla gelişmiştir. Bu şekilde, bilinçli ve sistematik bilgi birikimi sayesinde madde ve yapısını inceleyen “kimya bilimi” ortaya çıkmıştır.

admin

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Translate »