Mayıs 27, 2022
İlköğretim Matematik

Cebirsel İfadeleri Çarpanlara Ayırma

ORTAK ÇARPAN PARANTEZİNE ALARAK ÇARPANLARA AYIRMA

Her terimde katsayıların en büyük ortak böleni (EBOB) veya her terimdeki aynı (ortak) çarpan ifadelerinin parantez dışına alınmasına ortak çarpan parantezine alarak çarpanlara ayırma denir.

Dikkat: Bir cebirsel ifadeyi ortak çarpan parantezine alırken cebirsel ifadedeki katsayıların EBOB’u ile tüm terimlerde ortak olan en küçük üsse sahip değişkeni parantezin dışına yazmak işlemde kolaylık sağlar.

İKİ KARE FARKI ŞEKLİNDE VERİLEN BİR İFADEYİ ÇARPANLARA AYIRMA

Önemli Bilgi: İki kare farkı şeklinde verilen bir ifadeyi çarpanlarına ayırmak için önce verilen terimlerin karekökleri alınır. İfade bulunan kareköklerin toplamı ile farkının çarpımı şeklinde yazılır.

TAM KARE ŞEKLİNDE VERİLEN BİR İFADEYİ ÇARPANLARA AYIRMA

Önemli Bilgi: Tam kare şeklinde verilen bir ifadeyi çarpanlarına ayırırken birinci terim ile üçüncü terimin karekökü alınır. Karekök değerlerinin çarpımının iki katı ortanca terime eşit ise birinci terimin karekökü ile üçüncü terimin karekökü, ortanca terimin işaretine bakılarak toplam ya da farkların karesi şeklinde yazılır.

İlgili Yazılar

Üslü İfadeler – Tam Sayıların Tam Sayı Kuvvetleri

admin

Basit Olayların Olma Olasılığı

admin

Kareköklü Bir Sayıyı a√b Şeklinde Yazma

admin

Yorum Ekle