Nötronun Keşfi

Nötronun Keşfi

Sosyal medyada Paylaş
  • 1911 yılında Rutherford atomun gerçek kütlesini çekirdeklerin oluşturduğunu söyledi.Thomson dan farklı olarak Pozitif yüklerin toplam kütlesinin atomun kütlesinin yaklaşık yarısı kadar olduğunu söyledi . Çekirdekte protonun kütlesine eşit yüksüz tanecikler bulunmalıdır diyerek nötronla ilgili tahminde bulundu
  • Nötron yüksüz olduğundan dikkatlerden kaçtı ve bulunan en son parçacık oldu.

                     Nötron Nasıl Keşfedildi 

  • Atom nötrdü ve elektron sayısı kadar proton bulundurmalıydı.Elektronun kütlesinin çok hafif olduğu biliniyordu, Çekirdek var olması gereken protonlardan çok daha ağırdı. Öyleyse çekirdeğin içinde en az proton kadar kütlesi olan yüksüz bir parçacık daha olmalıydı
  • James Chadwick, bazı çekirdek tepkimeleri üzerinde yaptığı araştırmalar sonucunda, çekirdekte protonlardan başka taneciklerinde bulunduğunu deneylerle belirlemiştir.
  • Chadwick, önce bir berilyum (Be) levhayı α tanecikleri ile bombardıman etmiştir. Bunun sonucunda berilyum metali, α ışınlarına benzeyen çok yüksek enerjili ışınlar yayınlamıştır.
  • Chadwick, bu parçacıkların ismini de kendisi önermiş ve bu taneciklere nötron adını vermiştir.

Nötronlar; özellikleri;

  • Nötronlar, protonlardan biraz daha büyüktür.
  • 1 Nötronun kütlesi, bir elektronun yaklaşık 1839 katıdır
TANECİK

YÜK (C)

BAĞIL YÜK

KÜTLE (g)

BAĞIL KÜTLE

Elektron

-1,6022.10-19 C

-1

9,109.10-28 gr

1

Proton

+1,6022.10-19 C

+1

1,6726×10-24 gr

1836

Nötron

0

0

1,6749×10-24 gr

1839

admin

Talebemektebi bir sevdanın hikayesi

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir