Mayıs 27, 2022
YKS-AYT Konuları

5. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı

Herhangi bir düşünceyi ifade eden ve belirlenen düşünceyi ana düşünceyle destekleyen yazıların tamamına paragraf deniliyor. Paragrafta anlam, Giriş bölümü, gelişme bölümü, sonuç bölümü, paragrafta yapı yönü, paragrafın konusu, paragrafın ana düşüncesi. 5. Sınıf Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı, Paragrafın Yapı Yönü Konu Anlatımı, 5. Sınıf Türkçe Konu Anlatımı, Türkçe Konu Anlatımı.

Paragrafın Yapı Yönü

Paragraf herhangi bir yazı türünün küçültülmüş halidir. Here yazı türü gibi paragrafın da giriş, gelişme ve sonuç bölümleri bulunur. Paragrafın yapısını bu bölümler oluşturur.

Giriş Bölümü

Paragrafın ilk cümlesidir. Genellikle tek cümledir ve konunun sunulduğu bölümdür. Ana düşünceyi taşıyacak niteliktedir. Diğer cümleler giriş cümlesine biçimce ve anlamca bağlıdır. Bu yüzden giriş bölümü cümlesinde, sanki giriş cümlesinden önce bir cümle varmış anlamını verebilecek olan “bu yüzden, bundan dolayı, kaldı ki, yine de, ama, fakat, oysa, çünkü, bunun için, ise, de …” gibi bağlayıcı ifadeler yer almaz.

Gelişme Bölümü

Konunun açıklandığı ve aydınlatıldığı bölümdür. Bu bölümde örnekler verilir, kanıtlar gösterilir,  benzerlikler, çelişkiler, karşıtlar, sergilenir, karşılaştırmalar yapılır. Bu bölümü oluşturan cümleler, anlam, dil ve anlatım bakımından hem kendinden önceki hem de kendinden sonraki cümlelerle ilgilidir.

  1. Ele alınan konu, ana düşünce olgunlaştırılır. “açıklama yeterlidir” kanısına varıldığında, bölüm tamamlanmış olur ve sonuç bölümüne geçilir.
  2. Yargılar, birbirine zincirin halkaları gibi bağlanır. Onun için bu bölümdeki bağlayıcı öğelere dikkat etmek gerekir.

Ayrıca gelişme bölümünde;

  1. Yardımcı düşünceler yer alır.
  2. Ana düşünce işlenir, irdelenir, geliştirilir.
  3. Az da olsa ana düşünce de yer alabilir.
  4. Bağlayıcı sözlere (ama, fakat, ne var ki, oysa, yalnız, çünkü gibi bağlaçlar ve cümlelerin yerini tutacak zamirler) yer verilir.

Sonuç Bölümü

Dil ve düşünce yönünden  önceki cümleleri bir sonuca ulaştıran karar cümlesidir. Konuyu özetleyen bir niteliktedir. Paragrafın anlamca toparlandığı bölümdür.

Ana düşünce genellikle kimi edat ve bağlaçlarla verilir: halbuki, ama, ancak, bir başka deyişle…
”Neden” bildiren sözcüklerle de ana düşüncenin vurgulanabileceği bölümdür.(bunlar; bunun için, bu sebeple ,çünkü gibi sözlerdir)

Kaynak Site

İlgili Yazılar

5. Sınıf Ekler Konu Anlatımı

admin

2022 AYT Konuları ve AYT Soru Dağılımları

admin

2022 YKS AYT Coğrafya 1 Konuları ve Soru Dağılımları(ÖSYM-YÖK-MEB)

admin

Yorum Ekle